அண்ணி எப்போ என் மனைவி – 1

இந்த கதையில் மொத்தம் 3 பேர் தா ஒண்ணு நானு மத்த 2 பேர் யாரூனு கதைல பாக்கலாம். நான் ஒரு அனாதை. நான் வளந்தது எல்லாம் ஒரு அனாதை ஆசரமத்துல. நான் 12 ஆம் வகுப்பில் நல்ல...