மனைவியின் தோழி உஷாவுடன்

ஹாய் நண்பர்களே, என் பெயர் அருண் வயது 29. நான் சொந்தமாகத் தொழில் செய்து தற்பொழுது நல்ல வளர்ச்சி பெற்று சமூகத்தில் நல்ல நிலைமையில் வாழ்ந்து வருகிறேன். ஆனால் தொழில் வளர்ச்சி, குடும்ப கஷ்டம் போன்றவற்றிற்குத் திருமணம் செய்யாமல்...